Test 1

 • Home
 • Jak oddać ważny głos?

Jak oddać ważny głos?

Dzień głosowania – 13 października 2019 r. w godz. 7:00–21:00

W lokalu wyborczym

 • Musimy okazać dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację studencką albo inny dokument ze zdjęciem), jeśli głosujemy w Polsce.
 • Obywatel Polski, ale głosujący za granicą, musi okazać polski paszport (lub dowód osobisty – dotyczy to państw Unii Europejskiej i państw, do których można wjechać na jego podstawie).
 • Jeśli głosujemy na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, musimy przekazać je komisji.

Otrzymujemy kartę do głosowania

 • Dostajemy 2 białe karty do głosowania: jedną w wyborach do Sejmu, drugą w wyborach do Senatu.
 • Obie karty muszą być ostemplowane pieczęcią komisji wyborczej. Jeżeli otrzymamy kartę nieostemplowaną, nie przyjmujmy jej i nie odchodźmy od stołu komisji. Poprośmy o prawidłowo przygotowaną kartę.
 • Na karcie do Sejmu są wszystkie – zarejestrowane przez komitety wyborcze – listy kandydatów. Na karcie do Senatu są nazwiska osób zgłoszonych przez poszczególne komitety wyborcze.

Udajemy się do wyznaczonego miejsca, zapewniającego tajność głosowania

 • W wyborach do Sejmu można zagłosować tylko na jedną osobę. Na karcie do głosowania wybieramy listę komitetu, na który chcemy zagłosować i długopisem stawiamy znak „x” w kratce obok nazwiska wybranej osoby.
 • W wyborach do Senatu również można zagłosować tylko na jedną osobę. Na karcie do głosowania długopisem stawiamy znak „x” w kratce przy nazwisku osoby, na którą chcemy oddać swój głos.

Głos będzie nieważny, jeśli:

 • postawiliśmy znak „x” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów z różnych list
 • nie postawimy znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata.

Uwaga

Dopiski na kartach do głosowania nie unieważniają głosu. Lepiej jednak nie robić ich w kratkach przeznaczonych na znak „x” – mogą powodować kłopoty z interpretacją ważności głosu.

Po oddaniu głosu wrzucamy karty do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.

Udostępnij:

Kontakt

insert image

Organizatorem kampanii jest Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 76

mail: zabierzglos@batory.org.pl