Test 1

  • Home
  • Ilu posłów i senatorów będziemy wybierać?

Ilu posłów i senatorów będziemy wybierać?

1

W wyborach do Sejmu mamy do dyspozycji jeden głos. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

460

Do Sejmu wybierzemy 460 posłów z list kandydatów na posłów w wielomandatowych okręgach wyborczych. W okręgu wyborczym wybiera się co najmniej 7 posłów.

21

Kandydat na posła musi mieć skończone minimum 21 lat.

1

W wyborach do Senatu mamy do dyspozycji jeden głos. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Senatorów wybiera się zgodnie z systemem większości zwykłej.

100

Do Senatu wybierzemy 100 senatorów w 100 jednomandatowych okręgach. Każdy komitet wyborczy może zgłosić tylko 1 kandydata w danym okręgu, wyborca też oddaje głos na 1 kandydata.

30

Kandydat na senatora musi mieć skończone minimum 30 lat.

4

Kadencja posłów i senatorów trwa 4 lata.

Nie można być równocześnie posłem i senatorem.

Wybrany kandydat nie będzie mógł również łączyć mandatu posła lub senatora z takimi funkcjami, jak np. Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich czy też ambasadora.

Poseł i senator są przedstawicielami Narodu i nie wiążą ich instrukcje wyborców.

Poseł i senator:
– nie mogą prowadzić działalności gospodarczej związanej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa,
– nie mogą podejmować dodatkowych zajęć oraz przyjmować darowizn,
– nie mogą prowadzić działalności gospodarczej,
– nie mogą być członkami organów firm, w których udziały ma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 76

mail: zabierzglos@batory.org.pl