Test 1

  • Home
  • Głosowanie w odrębnym obwodzie głosowania

Głosowanie w odrębnym obwodzie głosowania

W zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych lub aresztach śledczych oraz w ich zewnętrznych oddziałach mogą zostać utworzone odrębne obwody do głosowania. Warunkiem utworzenia obwodu jest przebywanie w wyżej wymienionym miejscu w dniu wyborów co najmniej 15 osób uprawnionych do głosowania.

W domach studenckich obwody zamknięte są tworzone wówczas, gdy co najmniej 50 studentów zgłosi rektorowi zamiar przebywania w nich w dniu głosowania.

Zakłady lecznicze

Domy pomocy społecznej

Zakłady karne lub areszty oraz ich zewnętrzne oddziały

Domy studenckie

Termin tworzenia obwodów w placówkach zamkniętych i domach studenckich – 9 września 2019.

Termin złożenia w Urzędzie Gminy wykazu osób przebywających w odrębnych obwodach głosowania – 8 października 2019 r. Wykaz może być później uaktualniany.

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 76

mail: zabierzglos@batory.org.pl