• Home
  • Wiedza o samorządzie

Publikacje

insert image

Samorząd terytorialny w pigułce

(2016)
PDF 368 KB

Polacy o samorządach. Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej

Adam Gendźwiłł i Marta Żerkowska-Balas (2018)

Analiza wyników sondażu przeprowadzonego przez CBOS na zlecenie Fundacji Batorego w styczniu 2018, oraz danych z innych badań i raportów na temat samorządności w Polsce.

PDF 578 KB

Raport o stanie samorządu terytorialnego

Dawid Sześciło
PDF 578 KB

Poradnik kandydatki i kandydata w wyborach samorządowych 2018 roku

Piotr Jakubowski (2018)

Publikacja pomocna w przygotowaniu się do nadchodzących wyborów samorządowych. Autor podpowiada kto jest uprawniony do kandydowania, jak założyć komitet wyborczy i jak prowadzić kampanię.

PDF 368 KB

Recydywa centralizmu? Zmiany w polityce państwa wobec samorządu po 2015 roku

Dawid Sześciło (2018)

Ekspert przeanalizował najważniejsze dla samorządu terytorialnego zmiany legislacyjne z ostatnich dwóch lat. Na tej podstawie wyjaśnia, do jakiego stopnia obawy o przyszłość polskiego samorządu są uzasadnione i na ile grozi nam tytułowa recydywa centralizmu.

PDF 360 KB

Przedstawiciele i rywale - samorządowe reguły wyboru

Jarosław Flis, Adam Gendźwiłł (2017)

Autorzy przeanalizowali dane z wyborów samorządowych od 2002 do 2014 roku. Wskazują na wady ordynacji proporcjonalnej stosowanej w wyborach do powiatów, miast na prawach powiatu oraz do sejmików, takie jak m.in.: bardzo duża liczba głosów zmarnowanych (oddanych na kandydatów, którzy nie uzyskali mandatu), brak reprezentacji wielu wspólnot samorządowych w powiatach i sejmikach oraz rzeczywisty próg wyborczy znacznie wyższy niż przewidziane w Kodeksie Wyborczym 5%.

PDF 1200 KB

Grzechy metropolitalne (nie tylko) PiS

Marta Lackowska (2017)

Ekspertyza nt. projektu PiS o powołaniu metropolii warszawskiej. Autorka opisuje w niej doświadczenia w zarządzaniu metropolitalnym innych państw europejskich, analizuje wady projektu PiS, a także zaniechania politycznych poprzedników.

PDF 280 KB

Jakie zmiany w ordynacji wyborczej są naprawdę potrzebne?

Joanna Załuska
PDF 200 KB

Konstytucyjna dopuszczalność ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ze skutkiem od najbliższych wyborów w odniesieniu do osób obecnie piastujących mandat

Hubert Izdebski
PDF 280 KB

Czy potrzebujemy limitu kadencji w samorządzie?

Adam Gendźwiłł, Paweł Swianiewicz
PDF 606 KB

Nieważne głosy, ważny problem. Raport z badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014

Adam Gendźwiłł, Mikołaj Cześnik, Jarosław Flis, Jacek Haman, Anna Materska-Sosnowska, Bartłomiej Michalak, Paweł Pietrzyk, Jarosław Zbieranek
PDF 1200 KB

Nieważne głosy, ważny problem. Postscriptum

Jarosław Flis, Adam Gendźwiłł, Jacek Haman, Bartłomiej Michalak
PDF 407 KB

Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014

Jarosław Flis, Anna Frydrych, Adam Gendźwiłł, Bartłomiej Michalak, Jakub Rutkowski, Andrzej Rychard i Jarosław Zbieranek (2015)
PDF 1,28 MB

Ustawa o petycjach. Fundament czy fasada?

Krzysztof Izdebski (2015)
PDF 207 KB

Aktywność obywatelska. Zmiany w nastawieniu polaków do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji

Marek Solon-Lipiński (2015)
PDF 269 KB

Zmiany niezauważone? O tym, jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze wyborach do rad gmin w 2014 roku

Adam Gendźwiłł (2015)
PDF 4,6 KB

Budżet obywatelski

Dariusz Kraszewski, Karol Mojkowski (2014)
PDF 179 KB

Obywatele i wybory

Dawid Sześciło, Mikołaj Cześnik, Radosław Markowski (2013)

Raport prezentuje oświadczenia innych państw oraz opinie ekspertów z różnych dziedzin na temat uczestnictwa obywateli w wyborach.

[PDF 1,9 MB]

Obywatele i Wybory

Marta Żerkowska-Balas, Aleksandra Kozaczuk(2013)

Raport z przeprowadzonego przez CBOS badania, dotyczącego korzystania przez Polaków z czynnego i biernego prawa wyborczego.

[PDF 578 KB]

Wszystko o Ewie

Krzysztof Burnetko, Anna Mateja (2011)

Autorzy opisując historię życia jednej kobiety, pokazują, że dyskryminacja kobiet nie jest tylko tematem teoretycznych dyskusji, ale codziennym doświadczeniem. „Wszystko o Ewie" to kompendium wiedzy na temat sytuacji kobiet w Polsce od okresu przedszkolnego po emeryturę. Pokazuje to, co często jest pomijane, przemilczane, niedostrzegane. Opisuje krok po kroku życie zwyczajnej Ewy, ale jednocześnie stawia ważne, bardziej ogólne pytania o miejsce kobiet w Polsce, o ich szanse i ograniczenia. Książka prowokuje do dyskusji o charakterze i zakresie dyskryminacji kobiet. Jest też doskonałym materiałem dydaktycznym, na jej podstawie można łatwo tworzyć zajęcia i warsztaty o tematyce równościowej.

[PDF 820 KB]

Raport z przebiegu kampanii społecznej Pępek Europy.

(2009)
PDF 913 KB

Raport z przebiegu kampanii społecznej Zmień kraj. Idź na wybory!

(2007)
PDF 2021 KB

Raport z realizacji obietnic przedwyborczych złożonych podczas kampanii do samorządów lokalnych 2002

(2006)
PDF 804 KB

Katalog 100 pytań o sprawy lokalne

(2002)
PDF 328 KB