O koalicji

insert image

Twój głos ma moc. Użyj jej!” to kampania profrekwencyjna, w której zachęcamy obywatelki i obywateli do udziału w tegorocznych wyborach samorządowych.

Celem kampanii jest nie tylko wzbudzenie zainteresowania wyborami do samorządu w roku 2018 i zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu, ale również popularyzacja wiedzy na temat tego za jakie obszary naszego życia odpowiadają władze samorządowe.

Kampania ma charakter społeczny i apolityczny. Koalicja nie prowadzi agitacji na rzecz partii politycznych, komitetów wyborczych ani kandydatów.

Koalicję – inicjatorów kampanii „Twój głos ma moc. Użyj jej!” tworzą organizacje, które od lat zachęcają do zwiększania aktywności obywatelskiej:

Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Aktywności Lokalnej FAL, Fundacja Projekt:Polska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP, Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenie Homo Faber oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Strategię kampanii opracował Grzegorz Markowski z CPC Brand Consultants.
Za koncepcję kreatywną i realizację odpowiada agencja Directors.

 

Fundacja Batorego
Fundacja Aktywności lokalnej
Splot
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Rozwoju Demokracji Ludowej
Projekt Polska
Homo Faber
CAL
SAR