Test 1

 • Home
 • Jak oddać ważny głos?

Jak oddać ważny głos?

Dzień głosowania – 26 maja 2019 r. w godz. 7:00–21:00

W lokalu wyborczym

 • Musimy okazać dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację studencką albo inny dokument ze zdjęciem), jeśli głosujemy w Polsce.
 • Obywatel Polski, ale głosujący za granicą, musi okazać polski paszport (lub dowód osobisty – dotyczy to państw Unii Europejskiej i państw, do których można wjechać na jego podstawie).
 • Obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, musi okazać dokument stwierdzający jego tożsamość.
 • Jeśli głosujemy na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, musimy przekazać je komisji.

Otrzymujemy kartę do głosowania

 • Musi być ostemplowana pieczęcią komisji wyborczej, jeżeli otrzymamy nieostemplowaną, nie odchodźmy z nią od stołu komisji i nie przyjmujmy tej karty. Poprośmy o prawidłową wersję.
 • Na karcie są wszystkie zarejestrowane listy kandydatów.
 • Karta składa się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek, jeśli w okręgu wyborczym jest zarejestrowanych więcej niż 20 list kandydatów.

Udajemy się do wyznaczonego miejsca, zapewniającego tajność głosowania

 • Głosujemy tylko na jednego kandydata.
 • Długopisem stawiamy znak „x” w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata. W ten sposób wskazujemy jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu z listy, na której on się znajduje.

Głos będzie nieważny, jeśli:

 • postawiliśmy znak „x” w kratce obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list (jeśli jednak postawiliśmy znak „x” przy nazwisku kilku kandydatów na tej samej liście to głos będzie uznany za ważnie oddany na tę listę i zaliczony kandydatowi, którego nazwisko umieszczone jest na liście w pierwszej kolejności spośród tych, przy których postawiliśmy znak „x”),
 • nie postawiliśmy znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek listy,
 • postawiliśmy znak „x” w kratce wyłącznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja została unieważniona*.

* Jeśli postawiliśmy znak „x” na jednej liście, wyłącznie przy nazwisku kandydata, które zostało skreślone z listy, głos będzie ważny. Uznaje się wtedy, że został oddany na tę listę.

Po oddaniu głosu wrzucamy kartę do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest koalicja organizacji pozarządowych,
którą koordynuje Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 62

mail: lepiejwybierz@batory.org.pl