Test 1

  • Home
  • Ilu posłów będziemy wybierać?

Ilu posłów będziemy wybierać?

1

W wyborach do Parlamentu Europejskiego mamy do dyspozycji jeden głos

52

W skali kraju wybierzemy 52 posłów (jeśli do momentu wyborów Wielka Brytania nie wyjdzie z Unii, ta liczba zmniejszy się o jedno miejsce w europarlamencie). Jeden europoseł reprezentuje ok. 730 tysięcy Polek i Polaków

21

Kandydat na posła lub posłankę musi mieć skończone minimum 21 lat i od co najmniej 5 lat stale zamieszkiwać w Polsce

Polskie obywatelstwo nie jest koniecznym warunkiem kandydowania. O mandat mogą ubiegać się też obywatele Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami polskimi, o ile spełniają pozostałe wymogi kandydowania

Kandydat musi być zgłoszony przez komitet wyborczy (partii, koalicyjny, wyborców) na liście podpisanej przez 10 tys. wyborców

Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów

Kandydatem nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności lub wobec której wydano prawomocne orzeczenie o braku prawa wybieralności w wyniku złożenia nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego. Nie może też być to obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który w swoim rodzimym kraju stracił prawo wybieralności

Wybrany kandydat nie będzie mógł łączyć mandatu członka Parlamentu Europejskiego z niektórymi funkcjami, np. z członkostwem w Radzie Ministrów lub z mandatem posła na Sejm albo Senat

Czy wiesz, że...

Polacy wybierają najstarszych europarlamentarzystów? W mijającej kadencji średnia wieku wybranych w Polsce posłów wynosi 59 lat (średnia w Parlamencie 54 lata), a najstarszy polski poseł ma 81 lat. Najmłodsi posłowie w PE urodzili się w 1988, a najstarszy w 1928.

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest koalicja organizacji pozarządowych,
którą koordynuje Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 62

mail: lepiejwybierz@batory.org.pl