Test 1

  • Home
  • Głosowanie w specjalnym obwodzie głosowania

Głosowanie w specjalnym obwodzie głosowania

W zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych lub aresztach śledczych oraz w ich zewnętrznych oddziałach mogą zostać utworzone odrębne obwody do głosowania.

Warunkiem jest przybywanie 15 wyborców w takim miejscu w dniu wyborów.

W domach studenckich obwody zamknięte są tworzone wówczas, kiedy co najmniej 50 studentów zgłosi rektorowi zamiar przebywania w tych miejscach w dniu głosowania.

Zakłady lecznicze

Domy pomocy społecznej

Zakłady karne lub areszty oraz ich zewnętrzne oddziały

Domy studenckie

Termin tworzenia obwodów w placówkach zamkniętych i domach studenckich upływa 22 kwietnia 2019 r.

Zostaniemy dopisani do spisu wyborców w tym miejscu na podstawie wykazu osób przebywających w danej jednostce.

Termin złożenia w Urzędzie Gminy wykazu osób przebywających w specjalnym obwodzie głosowania upływa 21 maja 2019 r. Wykaz może być później uaktualniany.

Powinniśmy zostać poinformowani przez kierownika jednostki, że możemy głosować tylko w niej, co oznacza skreślenie ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Jeśli jednak będziemy mogli zagłosować w miejscu, w którym normalnie głosujemy, bo wyjdziemy np. ze szpitala, możemy zrobić to na podstawie wypisu, o ile nastąpiło to przed dniem wyborów, tj. najpóźniej w sobotę 25 maja.

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest koalicja organizacji pozarządowych,
którą koordynuje Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 62

mail: lepiejwybierz@batory.org.pl