Test 1

  • Home
  • Czym jest spis wyborców?

Czym jest spis wyborców?

Spis wyborców jest urzędowym dokumentem potwierdzającym prawo do wybierania, który służy do przeprowadzenia głosowania w konkretnych, zarządzonych wyborach. Jest sporządzany na podstawie rejestru wyborców, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania według miejsca zamieszkania wyborców.

W żadnym wypadku nie można utożsamiać go z rejestrem wyborców. Są to dwa różne dokumenty.

Rejestr ma charakter stały – nie służy więc do przeprowadzenia głosowania jedynie w konkretnych wyborach. Spis wyborców sporządzany jest na jego podstawie. Do rejestru wpisywane są osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
W spisie wyborców mogą z kolei znaleźć się też osoby, które nie zamieszkują stale na obszarze danej gminy, a także nigdzie niezamieszkałe, przebywające na obszarze gminy.

W spisie wyborców mogą z kolei znaleźć się też osoby, które nie zamieszkują stale na obszarze danej gminy, a także nigdzie niezamieszkałe, przebywające na obszarze gminy.

Pamiętajmy, że...

między 6 a 20 maja możemy sprawdzić w Urzędzie Gminy, gdzie został sporządzony spis wyborców, w którym powinniśmy być ujęci, czy faktycznie zostaliśmy w nim uwzględnieni. Jeśli nie, mamy prawo wniesienia reklamacji odpowiednio do wójta albo do organu, który sporządził ten spis wyborców.

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest koalicja organizacji pozarządowych,
którą koordynuje Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 62

mail: lepiejwybierz@batory.org.pl