Test 1

  • Home
  • 10 powodów, dla których warto głosować

10 powodów, dla których warto głosować

Parlament Europejski jest blisko ludzi

Europosłowie to jedyna władza Unii Europejskiej wybierana bezpośrednio przez obywateli, która uwzględnia ich głos i potrzeby w negocjacjach z innymi instytucjami unijnymi

Parlament broni Twoich praw

W przypadku łamania prawa europejskiego możesz zwrócić się o pomoc do Komisji Europejskiej lub posłów Parlamentu Europejskiego, możesz też wnieść petycję lub złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Parlament ma wpływ na prawo stosowane w Polsce

Parlament Europejski odpowiada za ok. 20% całego prawa przyjmowanego w naszym kraju, a w zakresie prawa gospodarczego odsetek regulowany przez Parlament i Radę UE sięga nawet 80%


Od głosów posłów wybranych w Polsce wiele zależy

Polacy zajmują 6. miejsce pod względem liczby posłów w Parlamencie na 28 krajów, po Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii
oraz Hiszpanii. 51 polskich posłów to grupa porównywalna ze wszystkimi posłami z trzech krajów Beneluxu (53) czy trzech krajów Skandynawii (46)

Polacy pełnią ważną funkcję we władzach europejskich

W dotychczasowych trzech kadencjach (od 2004) mieliśmy już dwóch przewodniczących najważniejszych instytucji europejskich: Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009–2012) oraz Donald Tusk – przewodniczący Rady Europejskiej (2014–2019)

Parlament dba o bezpieczeństwo gospodarcze

Tylko Parlament Europejski i Komisja Europejska mogą skutecznie rozliczać giganty takie jak: Google, Facebook, Gazprom, Samsung
czy Huawei

Parlament daje impuls polskim firmom do rozwoju

Fundusze europejskie wpływają na innowacyjność polskich firm, np. pierwszy autobus elektryczny w Europie zbudowano w Polsce ze środków unijnych, unowocześniono Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Parlament kształtuje przyszłość, w jakiej będziemy żyć

Parlament Europejski zabiera głos i przyjmuje prawo w tak ważnych sprawach jak wolności osobiste w Internecie czy biotechnologia

Parlament jest demokratyczny

Zasiadają w nim reprezentanci wszystkich nurtów światopoglądowych (prawicy, lewicy, liberałowie, zieloni, eurosceptycy); każdy wyborca może więc czuć się reprezentowany

W Parlamencie każdy głos się liczy

Nawet głos oddany na posła małej frakcji może mieć znaczenie w konkretnej, ważnej dla obywateli, sprawie, bo w Parlamencie Europejskim nie ma stałej koalicji większościowej, a większość buduje się oddzielnie dla każdej sprawy

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest koalicja organizacji pozarządowych,
którą koordynuje Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 62

mail: lepiejwybierz@batory.org.pl