Kontakt

insert image

Organizatorem kampanii jest koalicja organizacji pozarządowych,
którą koordynuje Fundacja im. Stefana Batorego.

tel. 22 536 02 04,
mail: kampaniaspoleczna@batory.org.pl