Zmień X na rzeczy ważne w Twojej okolicy.

insert image

Czas na Twoją decyzję. Zagłosuj!

insert image

Do wyborów samorządowych zostało:

Aktualności

insert image

Dlaczego wybory samorządowe są tak ważne?

insert image

Ponieważ to Samorządy decydują o najważniejszych rzeczach w Twojej okolicy.

Gospodarka terenami, ochrona środowiska i ład przestrzenny

Wodociągi, kanalizacja, ścieki, śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną

Komunalne budownictwo mieszkaniowe

Oświata, kultura i sport

Cmentarze komunalne

Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Drogi gminne, ulice, place, mosty

Lokalny transport drogowy

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Targowiska i hale targowe

Porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa

Utrzymanie obiektów administracyjnych

Przyłącz się!

insert image

Obejrzyj nasze materiały! Zamów je wypełniając formularz lub samodzielnie wydrukuj!

Uwaga! Materiały kampanii profrekwencyjnej "Twój głos ma moc" NIE MOGĄ być wykorzystywane do promocji Komitetów Wyborczych oraz Kandydatów i Kandydatek startujących w wyborach samorządowych 2018r.

Kontakt

insert image

Organizatorem kampanii jest koalicja organizacji pozarządowych,
którą koordynuje Fundacja im. Stefana Batorego.

tel. 22 536 02 04,
mail: kampaniaspoleczna@batory.org.pl